Menu

Trivsels og mobning

Trivsels- og mobbepolitik for HJORDKÆR UIF

Fordi vi vil mere end fodboldhold – vi vil sammenhold.

I enhver forening/klub er det vigtigt, at man behandler hinanden med respekt, og hjælper til hvor man kan. Dette gælder også for alle i Hjordkær UIF – voksne såvel som børn og unge samt deres forældre.

Trivselsværdier i Hjordkær UIF

Tolerance

Alle skal behandles ligeværdigt og forskelligheder skal ses som en styrke frem for noget negativt.

Respekt

Alle skal respektere hinanden. Der skal være plads til at være anderledes.

Omsorg

Alle skal hjælpe, vise hensyn samt udvise interesse for hinanden.

Mod

Børn, såvel som voksne, skal turde sige fra og markere deres grænser.

Man skal turde reagere, hvis nogen bliver behandlet uretfærdigt.

Medansvar

Alle har et medansvar for at klubben fungerer. Børn såvel som voksne. Man skal aktivt og loyal hjælpe til i klubben, og bidrage hvor og når man kan.

Plads til ALLE

I Hjordkær UIF har alle ret til at være en del af fællesskabet.

Der skal være fokus på børn og unges ressourcer, og de skal møde anerkendende aktive voksne, som er nærværende og som tager ansvar for det enkeltes trivsel. 

 

Stop Mobning

Mobning gør ondt og du kan være med til at gøre en forskel!

4 gode råd:

  • Tro på at du kan gøre en kæmpe forskel, ved at fortælle om mobningen. Det er ikke at sladre, men at være en ansvarlig kammerat. Med en håndsrækning fra en jævnaldrende begynder solen at skinne igen for de børn, der mobbes.
  • Fortæl om mobningen til en kammerat, en klubmedarbejder eller voksen du har tillid til. Når mobning sker, er det ALLES ansvar at få det stoppet.
  • Sig stop, i stedet for passiv tilskuer. Aftal med en kammerat, at man begge to lader være med at grine med, når nogen mobbes og i stedet griber ind og forsvarer mobbeofferet. Prøv at finde ud af, hvad I mere kan gøre for at stoppe mobningen.
  • Vær venlig og inviterende over for pigen eller drengen der mobbes. Snak med mobbeofferet og invitér med i leg eller aktivitet.

Håndtering ved mobning

Hvis vi i Hjordkær UIF oplever mobning skal trænerne/lederne gribe konsekvent ind. Træner eller holdleder skal i første omgang forsøge at løse konflikten. Fortsætter mobningen skal der rettes kontakt til offerets forældre for at orientere om situationen og for at sikre at forældrene kan drage den nødvendige omsorg for barnet. Herefter kontaktes mobberens eller mobbernes forældre og disse indkaldes til et møde hurtigst muligt.

Elektronisk mobning

Hjordkær UIFs medlemmer og deres forældre benytter sig hyppigt af bl.a. Facebook som medie for videns- og informationsdeling om praktiske ting i klubben.

Klubben opfordrer til, at man på Facebook, og andre sociale medier, forholder sig til klubbens trivselsregler, og behandler hinanden med respekt.

I Hjordkær UIF ser vi med stor alvor på også denne form for mobning.

 

Maryfonden og Klubfidusen

Man kan læse mere om trivsel og Klubfidusen her: www.maryfonden.dk/da/projekter-klubfidusen

Luk